Joalis > Články > Nemůžete otěhotnět? Zkuste detoxikaci
Bambi klub

Nemůžete otěhotnět? Zkuste detoxikaci

Ideální věk pro první těhotenství je mezi 20 až 25 lety. Dnešní ženy však mateřství čím dál víc odkládají.

Ačkoli je ideální věk pro první těhotenství mezi 20 až 25 lety, podle posledních průzkumů téměř 41 % žen mělo svého prvního potomka až po svých 26. narozeninách. Čtvrtina respondentek pak porodila první dítě ve věku 26 až 30 let a více než 11 % ve věku 31 – 35 let. Téměř čtyři % tvoří prvorodičky starší 36 let.

Podle aktuálního průzkumu se věk žen plánující rodinu liší rovněž kraj od kraje. V Praze a ve větších městech je věk rodičky při narození prvního dítěte vyšší než v menších městech a na venkově. Velkou roli hraje také vzdělání. S vyšším vzděláním se totiž projevuje i oddalování narození prvního dítěte.Ženy dnešní doby dávají často přednost kariéře. Zatímco ještě před dvaceti lety nebyla dvacetiletá maminka nijak výjimečným případem, dnes tuto věkovou kategorii počtem převyšují ženy až o deset let starší.Větší zodpovědnost ano, ale ne příliš dlouhé plánování
Nastupující generace žen se na početí dítěte připravují více zodpovědněji. Mají také větší přehled a lepší možnosti. Obecně se snaží preferovat zdravý životní styl, věnují více pozornosti životosprávě. Téměř 20 % žen plánující těhotenství podle průzkumu nejčastěji přestává kouřit a zásadněji omezuje alkohol.

V souvislosti s vyšším věkem žen se však nemusí početí dítěte podařit hned napoprvé. Pětina respondentek čeká na první miminko i více než jeden rok, každý další rok se snižuje úspěšnost těhotenství až o 4 -5 %. Po 38 roce života klesá pravděpodobnost početí ještě rychleji, protože vyšší věk zásadně ovlivňuje úspěšnost těhotenství.
Neotálejte s miminkem příliš dlouho, dítě není položka ve stavebním plánu. Ono se pak také může stát, že dům, který pro rodinu vybudujete – zůstane prázdný.

Bambi klub doporučuje
rozhovor s terapeutkou Vladimírou Málovou, jejíž velké procento klientek po správně určené detoxikaci otěhotnělo. 

redakčně upraveno
foto: archiv Joalis