Joalis > Články > Příběh o Ježíškovi
Bambi klub

Příběh o Ježíškovi

Dnešní článek nebude o detoxikaci, ale ve své podstatě s ní také souvisí... Budeme vám vyprávět příběh o narození Ježíška, jehož narození si každý rok během Vánoc připomínáme. I proto jsou Vánoce svátky klidu, rozjímání a nádherného čekání. A všechny tyto schopnosti: uklidnit mysl, zastavit příval myšlenek a jen tak být, k detoxikaci neodmyslitelně patří.

Kdy to všechno začalo

První zmínku o zvěstování Panně Marii bychom našli v Lukášově evangeliu. Vypráví se, že tehdejší římský císař Augustus chtěl, aby byl sečten všechen lid. Lidé z celého světa proto museli začít putovat z míst, kde právě byli, zpět do své domoviny. Mezi ostatními byl i Josef, poctivý a pracovitý tesař, který namířil své kroky z Nazaretu do Betléma, svého rodného města. Společně s ním se na cestu vydala také Marie, jejíž těhotenství bylo, jak bychom dnes řekli, na spadnutí.

Ježíškův příchod na svět

Po příchodu do Betléma přišly na Marii porodní bolesti. Kvůli sčítání lidu bylo však ale plno lidí. Hostince byly obsazené, domácnosti "praskaly ve švech", zkrátka nenašel se kousek klidného místa, kde by Marie mohla přivést na svět svého syna. Až na poslední chvíli se objevila záchrana - malý chlév za hospodou. Právě tady Marie porodila chlapečka, kterého v třeskuté zimě starostlivě zabalila do plenek a položila do jesliček na slámu. Ta hřála... A hřála i zvířata.

Božské světlo

Právě v ten moment se nad chlévem v Betlémě rozzářilo světlo. Jako první si jej všimli pastýři oveček. Jejich zděšení brzy vystřídala radost a pokora. Ve světle se jim totiž zjevil anděl, aby jim oznámil přenádhernou novinu: v Betlémě se právě narodil Spasitel, právě tam, kde vidí záři. Tato novina se brzy začala šířit okolím a scházeli se lidé, aby přivítali nového židovského krále a donesli mu dary.

Ustrašený Herod

Zpráva o božím zázraku se donesla i králi Herodovi, který se začal bát o svůj trůn, o svou existenci (jen si představte, jak stažený a zlostí zalitý musel mít celý jaterní okruh :)). On sám se do Betléma nevydal. Vyslal tam však mudrce, kteří měli na oko Ježíška vítat, ve skutečnosti byl ale plán jasný: nasbírat co nejvíce informací, najít novorozeně. Předali Josefovi a Marii cenné dary, avšak namísto toho, aby se vrátili k Herodovi se zprávou, vydali se na Východ, ke svým domovům. To jim totiž ve snu nakázal vlídný hlas, který rádi následovali. Také Josef měl té noci sen. Anděl mu zvěstoval, aby s Marií i Ježíškem rychle prchl do Egypta, jinak dítě padne do spráů krále Heroda. Josef uposlechl a dobře udělal: král Herod brzy poté nechal v Betlémě vyvraždit všechny chlapce mladší dvou let.

Šťastný návrat

Teprve po srmti krále Heroda se Josef se svou rodinou vrátil do Izraele. Usadili se v Nazaretu, tam, kde pobývali předtím, než se vydali do Betléma, a Josef zde dál působil jako tesař...