S dětmi je svět barevnější

Symbolického oddělení dítěte od matky se často ujímá otec dítěte. Kdy je vhodný čas? 

Časné oddělení dítěte od pupečníku je zcela běžnou poporodnickou záležitostí. Symbolického oddělení dítěte od matky se, pod odborným dozorem, v mnoha případech slavnostně ujímá otec dítěte. Neměl by však ještě chvíli počkat? Kdy je vhodná doba k přestřižení pupeční šňůry? Podle nejnovějších poznatků je ideální počkat na dotepání pupečníku.

Časné přerušení pupečníku

Pupeční šňůra neboli pupečník je cévní pletenec spojující placentu s tělem dítěte během nitroděložního vývoje. Je součástí krevního oběhu plodu, který zásobuje kyslíkem a živinami. Tento transport neustává ani po porodu. Když se miminko narodí, placenta a pupečník ještě po několik minut pulzují a vhánějí do těla děťátka cenné kmenové buňky. Přerušování pupečníku ihned po porodu se v porodnické praxi ustálilo především díky přesvědčení, že nezanedbatelný objem krve navíc, který se po porodu přesune z placenty a pupečníku, může zhoršit poporodní adaptaci dítěte a vyvolat novorozeneckou žloutenku kvůli vyššímu množství červených krvinek v oběhu dítěte.

Kolik krve miminko potřebuje?

Krevní oběh plodu má zhruba 85 ml krve na kilogram hmotnosti. Hmotnostně průměrné miminko má tedy v oběhu přibližně 380 ml krve. Z toho asi 125 ml cirkuluje mezi pupečníkem a placentou. Tato pupečníková krev tedy představuje třetinu celkového objemu krve miminka - skutečně je to množství, bez kterého se novorozenec snadno obejde?

(ne)Dotepání pupečníkové šňůry

Z mnoha vědeckých studií vyplývá, že brzké přerušení pupečníku může být překážkou dobré poporodní adaptace novorozence. Podle některých zdrojů může včasné přerušení pupečníku přispívat i k mentálním problémům, dětské mozkové obrně, autismu či poruchám učení a chování.
Studie rovněž prokázaly, že dotepání pupečníku významně přispívá k prevenci chudokrevnosti, která je u dětí spojena s nedostatečným rozvojem nervové soustavy. Opožděné přerušení pupečníku o 3 minuty významně snižuje výskyt novorozenecké anémie, takže ho doporučuje Světová zdravotnická organizace. Pozdější podvázání pupečníku oproti tomu není spojeno s rizikem poporodního krvácení a nemá ani vliv na délku trvání třetí doby porodní. Nezvyšuje riziko problémů s odlučováním placenty.
Ve většině případů požadují neonatologové okamžité přerušení pupečníku v případě nutnosti resuscitace dítěte po vdechnutí smolky. Ukazuje se však, že toto přerušení může dušení ještě zhoršovat. Plíce miminka, které nejsou zásobeny kyslíkem z pupečníku a placenty, se rychle plní oxidem uhličitým, a to děťátko nutí k prvnímu nadechnutí, čímž se paradoxně riziko vdechnutí smolky zvyšuje.

Dotepání pupečníku v bodech

• Podporuje adaptaci novorozence.
• Je prevencí novorozenecké a kojenecké anemie.
• Významně snižuje riziko některých závažných poporodních komplikací.
• Dítě, které je stále spojeno pupeční šňůrou s neporozenou placentou, se nedostane od matky dál než na dosah. Zdravotníci tak musí matku a novorozence ošetřit jako společnou jednotku a nemohou je oddělit od sebe.
• Odložené přerušení pupečníku je doporučeno nejen Světovou zdravotnickou organizací, ale i Českou neonatologickou společností a Evropskou radou pro resuscitaci.

Závěrem

Každý zkušený porodník by měl znát časový interval k odstřižení pupeční šňůry.

A vy, milé maminky, byste to měly vědět hlavně v pozdějších letech. Aby ta pupeční šňůra nezůstala neodstřihnutá až do konce života :-)

Zaslat dotaz do poradny