S dětmi je svět barevnější

 Vědomé početí představuje celostní přípravu na rodičovství. Nepodceňujte ji, je důležitější, než si myslíte. 

Početí samo o sobě není nikterak složité... Ocitne-li se vhodná spermie ve správnou dobu na správném místě, je vyhráno. Nebo tedy mělo by být. V reálném světě se však ukazuje, že početí je mnohem náročnější proces, než by se mohlo na první pohled zdát. I to vede k tomu, že čím dál více párů začíná početí vnímat zcela jinak. Celistvě a s důležitostí, která mu právem náleží.

"Proč z toho dělat vědu?" namítnete možná. Ale věřte, že lidé, kteří nad početím uvažují jako nad zázrakem, který je třeba ctít, nejsou blázni, žijící kdesi ve svém světě mimo realitu. Naopak. Svým smýšlením se zasazují o to, aby jejich dítě bylo počato ne "jen tak nějak", ale v prostředí harmonickém, ideálním, bezproblémovém. Starají se o to, aby jejich početí bylo vědomé.

Energie přijetí

Početí může nastat kdykoliv, když jsou pro to vhodné podmínky. Takové početí může být buď plánované, nebo neplánované. Chtěné, nebo nechtěné. Párům, které uznávají vědomé početí, však pouze tento fakt nestačí. Chtějí, aby se jejich početí odehrálo ve zcela jiné rovině, v jiné dimenzi. Proč?

  • Vědomé početí není záležitostí spermie, která měla štěstí, a vajíčka, které bylo k dispozici. Jedná se o akt, který v sobě skrývá obrovskou energii, s jejíž pomocí je vítězná spermie dopravena k vajíčku. Vědomé početí zastává názor, že potká-li se vhodná spermie s vhodným vajíčkem, není to jen tak. Je to stejný zázrak jako mezilidské vztahy: to když se mezi sebou lidé hledají a vybírají si pratnera pro společný život. Přesně tak náročně a důkladně vybírá vajíčko vhodnou spermii.
  • Energie, která k sobě spermii a vajíčko přitahuje, představuje zároveň základní emocionální výbavu nového člověka - proto párům, praktikujícím vědomé početí, tak moc záleží na tom, kdy a za jakých podmínek je dítě počato.
  • Vědomé početí umožňuje s miminkem komunikovat ještě před jeho početím. Dávat najevo, jak se na něj rodiče těší. Že ho s láskou přijmou. Že mu zajistí bezpečí. I těmito slovy, byť vyřčenými jen tak v duchu, rovněž nevědomky vytvářejí energii, tzv. energii přijetí, s níž bude dítě počato a kterou bude v průběhu svého vývoje vstřebávat.

Změna střídá změnu

Vědomé početí se však neodehrává pouze na duševní úrovni. Jeho nedílnou součástí je celostní příprava na rodičovství. Ta zahrnuje také očistu těla, změnu stravovacích návyků, střídmý pohyb, návrat do psychické kondice a snaha o harmonický a upřímný vztah.

V okamžiku, kdy se plod začne v těle matky vyvíjet, je potřeba, aby bylo její tělo v naprosté fyzické i psychické pohodě. A tento stav je dobré zajistit ještě předtím, alespoň půl roku dopředu. Ideální dobou k tomu, aby se oba budoucí rodiče dali dohromady, je však rok. Rok na to, aby se na příchod miminka připravili. Aby se zbavili všech velkých zlozvyků, začali více vnímat, co jim jejich tělo říká, aby se připravili na zodpovědnost, kterou příchod nového člena rodiny do životů přinese.

Ve chvíli, kdy se plod začne vyvíjet, začne zároveň vnímat. Jeho mozek, ač zatím nevýrazný, zaznamená každičkou událost, která se odehraje v matčině těle i jejím bezprostředním okolí. Limbický systém - to je ten zápisník, jemuž neujde jediný vjem. Pomáhá dítěti utvořit si základní záznam o světě, který na něho čeká. A takový obrázek v sobě pak člověk mnohdy nosí celý život.

Zaslat dotaz do poradny