S dětmi je svět barevnější

Z roztomilého batolátka se nám přes noc stane zpupné mládě, které chce vše dělat samo. 

Také se vám tato proměna doma přihodila? Nezoufejte, je to v pořádku. Pouze přišlo období, kdy si dítě začíná být vědomo své fyzické odlišnosti od ostatních, začíná i sebe vnímat jinak. Hlavní roli v tomto procesu hrají smysly. Začíná si zkrátka uvědomovat svou vlastní identitu a s ní přichází i ono populární - JÁ SÁM.

Na schopnost vnímání vlastní identitity (pocit takzvaného jáství) navazují další duševní pochody pro člověka a společnost nezastupitelné, jako je schopnost vcítit se do cítění druhých - empatie. Emaptie se projevuje již u kojenců, kdy se například plačící miminko přidává z těchto pohnutek k plačícímu a mladší batole má snahu pomoci stresovanému vrstevníkovi, i když je samo pod tlakem.

Míra empatie se dá pozitivně ovlivnit častými doteky, konejšením, účastí během situací, kdy se dítě nedokáže uklidnit, usnout či přestat plakat.

První tři roky jsou základem výchovy

Mentální vývoj probíhá v jednotlivých fázích od prvního okamžiku po narození. Období prvních tří let se z hlediska vštěpování, učení, pochopení či osvojení některých dovedností již nikdy v životě nebude opakovat. Podle profesora Zdeňka Matějčka dítě získává do života více ve škole mateřské (odvozeno od slova matka) než ve všech školkách, školách základních, středních i vysokých, které bude později navštěvovat.

První léta života jsou pro dítě intenzivním tréninkem mentálních dovedností na nejvyšší možné úrovni. A podle čeho poznáme, že se naše dítě nachází právě na prahu důležité etapy sebeuvědomování? Vyskytnou se typické příznaky - vzdor, egoismus, zatvrzelost, negativismus. Započíná úsilí aktivního ovlivňování a přizpůsobování vnějších podmínek vlastním požadavkům a představám.

Období "já sám"

Ve dvou a půl letech se začíná dítě označuje jménem a hovoří o sobě v první osobě. Začíná období "já sám, já sama", jež je náročné nejen pro dítě, ale i o jeho rodiče. Z vývojového hlediska mají batolata na neústupnost, svéhlavé a prosazující chování legitimní nárok. Jde o dočasný fenomém v jejich vyspívání a sebeuvědomování. V tomto období se snažte předcházet bouřlivým reakcím a vzteklým scénám, nejčastěji na veřejných místech.

Je třeba najít tu správnou míru. V praxi to znamená například přiměřeně chválit i kárat bez náznaku výsměchu, bez zesměšňování. Dítě je totiž v tomto období na naše hodnocení a úsudek velmi citlivé. 

Zaslat dotaz do poradny