S dětmi je svět barevnější

Mít všech pět pohromadě chceme všichni. Jaké smysly se vyvíjejí našim dětem? A kdy? 

Všem zdravým lidem je dáno mít všech pět pohromadě, tedy pět smyslů: sluch, zrak, hmat, čich, chuť. Správná míra podnětů, stimulace a motivace, napříč všemi činnostmi a hrami, dítě obohacuje a předurčuje k ideálnímu rozvoji a využití v dospělosti. Podporujme je, nabízejme podněty a radujme se z každého pokroku. 

Jak rozvíjet sluch

Dejte přednost mluvenému slovu, zpívání nebo společnému naslouchání. Dopřejte dítěti pocítit zvuk a rytmus, například přiložte jeho ručku ke svým ústům, reproduktoru a nechte ho vnímat zvuk i hmatem. Hudební sluch lze pěstovat již v prenatálním období. Ideální je také nechat ho hrát na všemožné dětské hudební nástroje. Bude to sice asi trochu náročné pro okolní posluchače, ale dítě si to velmi užije. 

Zrak

Zrakem si zajišťujeme 80  procent informací o okolním světě. Zrak umožňuje vnímat světlo, barvy, tvary, vzdálenost, díky němu se orientujeme v prostoru. Někdy dochází k záměněn v pojmech zrak a zrakové vnímání. Zrak je nám dán fyziologicky, zato zrakové vnímání je určitá dovednost, kterou můžeme rozvíjet. Zrakové schopnosti se vyvíjejí až do věku 5-6 let, největší pokrok nastává v prvních 18 měsících. Oči jsou velmi citlivé, chraňme je. V batolecím období věnujte velkou pozornost možným úrazům očí.

Hmat

Orgánem hmatu jsou kůže a některé sliznice. U narozeného dítěte je jedním z nejvyvinutějších smyslů právě hmat. Hlazení, mazlení, masáže, chování jsou tím nejlepším zdrojem hmatových dojmů a zážitků. Laskané a hlazené dítě se vyvíjí s pocitem správnosti, má se rádo a lépe si vlastní tělo uvědomuje. S doteky opravdu nešetřeme, kromě rozvoje hmatu pomáhají také v psychické rovině. Mazlené děti jsou zkrátka "vymazlenější". 

Čich a chuť

Čich je vývojově jedním z nejstarších a nejméně prozkoumaných smyslů. Dítě do druhého roku života umí vyhodnotit, je-li mu čichový vjem příjemný, či nikoliv. Batole po druhém roce již dokáže odhadnout některé oblíbené potraviny.

Chuť je naopak náš nejprimitivnější smysl, který přináší o okolním světě nejméně informací. Chuťové pohárky rozlišují čtyři základní chutě - sladkou, kyselou, slanou a hořkou. V batolecím věku se rozvíjí rozmanitost a škála chutí.

Zaslat dotaz do poradny