S dětmi je svět barevnější

Haf, bů a bumbác. Ač se myslíte, že se vám to vyhne, mýlíte se. Malé děti umí divy.

Je to neopakovatelné období. Jako rodič pravděpodobně již nikdy nebudete tolik zpívat, předříkavat básničky, a přitom vždy sklidíte úspěch. Děti milují vsazovat do známých popěvků nově vymyšlená slova. Když rytmus podpoříte obyčejným tleskáním či bubnováním, máte úspěch zaručen. Hodně s dětmi mluvte, odpovídejte na otázky a prohlížejte si dětské knížky. 

Od monologu k dialogu

Každým dnem se dítě učí vyslovovat nová slova, zdokonaluje se v artikulaci. Je důležité dítě nenásilným, přirozeným způsobem povzbuzovat a jemně korigovat. Mluvte pomalu a zřetelně, používejte krátkých holých vět, postupem času přidávejte na složitosti a délce souvětí. 

Jak to funguje

Čím více smyslů do učení zapojíme, tím efektivněji se informace ukládají. Dítě před završením jednoho roku umí vyslovit pápá, bába, bú, bé, fú, mama. Kolem 1,5 roku je jeho projev hůř srozumitelný. Aktivně využívá přibližně 60 až 80 slov a tvoří holé věty. Dvouleté dítě zvládá kolem 200 - 400 slov, kolem třetího roku se holé věty rozvíjejí do jednoduchých souvětí. Tříleté dítě má slovní zásobu přibližně 600 až 1000 slov.

Sykavky, vady řeči

Pro dobré vyslovování sykavek je nutné mít zuby u sebe. Očekávaného výsledku docílíme opakováním, cvičením, hrou. Důležité je chválit. Chybné je zviditelňovat nedostatky. Řeč je geneticky daná schopnost. Přibližně ve 3,5 letech má dítě nárok používat svůj slovník, nemít dobrou výslovnost. V příppadě pochybností požádejte logopeda. Je-li s vadou včas a vhodně pracováno, ušetříte dítě pozdějších obtíží.

Pro podporu artikulačních pohybů úst a jazyka je nutné mluvit a stále mluvit. Zdravé dítě chce mluvit přirozeně. Také muzikoterapie se využívá jako efektivního nástroje k léčbě psychosomatických onemocnění. Nedopusťte, aby si děti zvykly pouze na reprodukovanou hudbu. Zpívejte si, notujte. Není nic přirozenějšího než utišení a uspání dítka ukolébavkou. 

Pamatujte si

  • Na dítě mluvte zřetelně, v klidném tempu, artikulujte, nešišlejte...
  • Je-li výslovnost či slovosled nesprávný, zopakujte po dítěti slovo či větu ve správném znění.
  • Snažte se o oční kontakt, aby dítě mohlo sledovat vaše rty.
  • S dítětem mluvte, komentujte, co a proč děláte, zpíváte, vyprávíte.
  • Nenapomínejte, nemějte přehnané ambice, dítě nepřetěžujte.
Zaslat dotaz do poradny