S dětmi je svět barevnější

Organismus zbavený stresu má schopnost správně fungovat. Proto je důležitá vyrovnanost - dětí i naše. 

Slovo „imunita“ pochází z latiny a znamená odolnost a nedotknutelnost. Poznatky o imunitě jsou rozsáhlé, nám však bude stačit, když si zapamatujeme, že se jedná o obranný systém, jehož úkolem je zabránit průniku nevítaných mikroorganismů do těla, odstranit z něj cizorodé látky a hlídat nežádoucí přemnožení mikrobů žijících uvnitř.

Když imunita „zlobí“

Z různých důvodů se stává, že imunitní systém nepracuje správně. Jeho funkce může být oslabená, takže se tělo nedokáže bránit vlivům vnějšího prostředí. Trpí potom častými nemocemi, rýmami, záněty průdušek apod. Může ale také dojít k opačnému jevu: imunitní systém reaguje příliš bouřlivě na běžný podnět. Výsledkem takové reakce jsou různé typy chronických zánětů sliznic, které známe pod souhrnným názvem alergie. V některých případech dokonce zmatený imunitní systém obrátí své síly proti vlastnímu organismu a začne napadat jeho tkáně. Tím dojde ke vzniku tzv. autoimunitního onemocnění. Příkladem takového onemocnění může být stále častěji se vyskytující celiakie.

S imunitou na trh

Medicína má imunitu ráda. Představuje pro ni totiž obrovskou tržní sílu. Farmaceutické firmy se předhánějí ve výrobě medikamentů, které povzbuzují imunitu, a jiných, které ji zase tlumí. Tyto léky sice dokáží imunitní systém na moment očarovat, celkově mu však nikterak nepomáhají. Také přírodní medicína nabízí širokou škálu přírodních preparátů povzbuzujících imunitu. Používá zejména hlívu ústřičnou, Echinaceu a různé vitaminy a minerály. Tyto látky mohou pomoci zvládnout kritickou situaci, působí ale jen po dobu jejich konzumace. Dlouhodobě a natrvalo problém neodstraní.

Řešení existuje

Oproti tomu se detoxikační medicína dívá na lidský organismus jako na komplexní systém vzájemně propojených tkání a funkcí. Dojde-li k poruše v jedné jeho části, může se to projevit i v místě, které s tím na první pohled nijak nesouvisí. Tyto zákonitosti jsou docela dobře probádané a je možné naučit se s nimi pracovat. Postupy, které detoxikační medicína používá, vyhledávají příčiny zhoršených imunitních procesů, kterými je přítomnost toxinů ve tkáních. Tyto toxiny mohou být různého původu: může se jednat o škodliviny z životního prostředí, nezpracované látky z potravy (tzv. metabolity), bakterie, viry aj. Svou přítomností v lidském organismu narušují správné imunitní procesy a dochází k výše zmíněným potížím. Dobrou zprávou je, že tyto usazené toxiny je možné vhodnou terapií odstranit, a tedy i vyřešit problémy, které způsobují.

Kde leží zakopaný pes?

Otázkou zůstává, proč se toxiny v tkáních usazují. Jak je možné, že dva jedinci, kteří žijí ve stejném prostředí a konzumují tutéž stravu, je jeden zdravý a druhý nikoliv? Odpovědí jsou emoce. Negativní emoce totiž oslabují tkáně, a tím umožňují usazování toxinů. Toxiny pak zaplavují játra, slezinu, plíce, ledviny i ostatní orgány. Zvlášť děti jsou nesmírně citlivé bytosti, které vnímají sebemenší napětí a reagují na něj. Dlouhodobější emocionální výkyvy dětský organismus likvidují. Na stavu jejich imunity se tak může podepsat např. delší odloučení od matky nebo hádka mezi rodiči. Zajistěte proto svému dítěti domácí pohodu, zabraňte zbytečným konfliktům, nezanedbávejte případné změny jeho nálad a mějte vždy dobrý přehled o tom, jak se cítí ve škole a s kým se přátelí.

Jak můžete podpořit imunitu svého dítěte

Z předchozího textu vyplývá, že jedině organismus zbavený stresu má schopnost správně fungovat. Zaměřte proto nejprve svou pozornost na psychickou vyrovnanost, a to nejen vyrovnanost svého dítěte, ale i sebe sama. Vždyť kdo jiný může dítě v tomto směru lépe motivovat než veselý a pohodový rodič?

Zaslat dotaz do poradny