S dětmi je svět barevnější

"Škola hrou" hlásil Komenský a opravdu, děti se do prvních tříd většinou těší. 

Pro rodiče a jejich děti, které se chystají k zápisu, neexistují žádné konkrétní normy a požadavky, co by měly umět a znát. Každá škola si podmínky k zápisu stanovuje sama. Přece je však pár základních úkonů, na kterých se většina škol shodne. Jaké to jsou? Poradíme vám. 

Co by měly děti u zápisu znát?

 • Správnou výslovnost
 • Poznávání základních barev a tvarů
 • Počítání do desíti
 • Namalovat postavu (nohy, ruce, hlava, prsty)
 • Umět říct básničku nebo zazpívat písničku
 • V některých školách chtějí i zavazování tkaniček

Pedagogové musejí poznat, zda je předškolák na úrovni šestiletého dítě a podle toho případně doporučit odklad nástupu do 1. třídy. Podle statistik je počet odkladů v Čechách čím dál vyšší. Nejčastější příčinou je špatná výslovnost dětí, osobnostní nezralost dítěte, nebo i obyčejný strach z nového prostředí. Rodiče se dětem málo věnují, a to vše se na budoucím prvňáčkovi odráží. Na druhou stranu, nejsou dobré ani přemrštěné požadavky před nástupem do školy. Například počítaní do vyššího počtu, psaní, dokonalé čtení. Pro tyto "super žáčky" jsou pak specializované školy. Pokud budete dítě takto "vzdělávat" již před nástupem do první třídy, nebude ho výuka bavit, protože to již bude hravě zvládat. 

Jak by se měly děti u zápisu chovat?

 • Neměly by plakat
 • Neměly by se stydět
 • Měly by bez problému navázat komunikaci s paní učitelkou i s dětmi kolem
 • Neměly by se neustále obracet k rodičům a dožadovat se jejich přítomnosti

Co s sebou mají mít rodiče

 • Občanský průkaz (nebo doklad zákonného zástupce)
 • Rodný list dítěte.
 • Pokud rodiče budou žádat o odklad pro dítě, je většinou potřeba následně dodat potvrzení od lékaře a z pedagogicko-psychologické poradny
 • ... a dobrou náladu

Vzdělanost dětí je velmi důležitá. Ovšem školský systém v Čechách má občas určité "mezery". Pravidla školství se neustále mění. Někde děti integrují, jinde oddělují. Přibývá škol soukromých, jazykových, specializovaných. Rodiče sami by měli dobře zvážit, do jaké školy své dítko umístit. Není to záležitost jednoho roku, tak ať se mu tam hlavně daří.

Všem budoucím prvňáčkům hodně štěstí u zápisu přeje tým Bambi klubu!!!

 

Zaslat dotaz do poradny