S dětmi je svět barevnější

Všechno souvisí se vším. Přesně na tomto principu funguje také kineziologie. Její výsledky jsou skvělé. 

Všechny procesy a funkce v organismu spolu souvisejí, vzájemně se ovlivňují a regulují. Dnes spolehlivě víme, že mezi vnitřními orgány, svaly, šlachami a pokožkou existuje vzájemný funkční vztah. Tento vztah využívají nejenom akupunktura a akupresura, ale i řada dalších netradičních manipulativních léčebných postupů. Jedním z nich je kineziologie. Ukázalo se, že ta může být nápomocná i při zmírňování hyperaktivity.

Co to je kineziologie

Metody kineziologie zavedl do praxe v 60. letech americký chiropraktik dr. George Goodheart. Podle zásad kineziologie má každá skupina svalů vztah k jednomu z meridiánů akupunktury. Každá disharmonie, především nemoc, porušuje harmonickou rovnováhu tělesných sil a projevuje se oslabením nebo jinou dysfunkcí určitých svalových skupin. Poruchy vnitřních orgánů se v různých svalových skupinách projevují jako napětí nebo bolestivé stavy. Naopak se mohou rovněž stres, úzkost, napětí svalů a šlach projevovat ve funkcích vnitřních orgánů. Kineziologie stejně jako akupunktura vychází z názoru, že je-li možno obnovit rovnováhu proudu energie, je možné odstranit mnoho chorobných procesů.

Jak to funguje?

Kineziologie využívá zvláštní techniku zkoušení svalstva k určení stavu a reakce šlach a svalů jako diagnostiku různorodých vnitřních poruch, včetně alergie, zažívacích potíží, psychosomatických poruch, problémů stresového původu, bolestivých stavů. Například testování velkých svalů lze použít k ověření reakce těla na různé potraviny. Pokud je pacient na tento druh jídla alergický, dochází k oslabení indikátorového svalu prakticky okamžitě po sežvýkání sousta. V oblasti svalů se rovněž projevují depresivní a úzkostné stavy, hyperaktivita, strach, únava a agrese. Během vyšetření určuje kineziolog „umístění“ problému dle topografického modelu – ve vědomí, podvědomí nebo v těle.

Diagnostickým a pracovním nástrojem kineziologa jsou jeho ruce. Pomocí dotyku nebo tlaku na příslušných místech obnovuje terapeut svalovou rovnováhu s cílem obnovení rovnováhy celého organismu. Kineziologie by měla být vhodně kombinována s dalšími metodami klasického a přírodního léčení.

Kineziologie a hyperaktivita

Léčba poruch pozornosti a hyperaktivity kineziologickou metodou vychází z teorie o tom, že určitými pohyby a tělesnou aktivitou je možné podnítit k lepší a harmoničtější spolupráci různé oblasti mozku. Podstatou poruch pozornosti z tohoto hlediska je slabé využití integračních mechanismů, které umožňují plnou realizaci duševního a intelektového potenciálu dítěte.

Propojení funkcí obou hemisfér mozku

Cílem kineziologického nácviku je propojení funkcí pravé a levé mozkové poloviny (hemisféry) a podpora jejich vzájemné koordinace, a to pomocí pohybů „střední čáry“. Vzhledem k tomu, že pohyby pravé poloviny těla aktivují levou polovinu mozku a obráceně, při cvičení se pohybuje zároveň například levá a pravá končetina.

Vyškolený terapeut vám může ukázat některé kineziologické techniky, které lze bezpečně provádět doma. Nejlepším způsobem, jak si můžete pomoci sami, je absolvování speciálního kurzu. Dále uvádíme několik základních cviků edukativní (vzdělávací) kineziologie, která podporuje harmonické propojení různých oblastí mozku. Cviky by měly být prováděny vždy ráno před školní výukou. Tím se vytvářejí lepší předpoklady pro soustředění pozornosti a pro výkonnost v průběhu výuky. Poskoky na pravé noze se kombinují s upažováním a připažováním levé ruky a obráceně.

Návod na cviky

  1. Nechte dítě volně pochodovat a ke každému kroku protilehlou rukou mávnout vpřed – pravá noha a levá ruka, levá noha a pravá ruka.
  2. Nakreslete vy a pak vaše dítě ležatou osmičku. Začněte pohyb vždy dole a veďte ho zprava doleva.
  3. Obě ruce zároveň kreslí zrcadlově uvolněnými tahy ve vzduchu ležící osmičku.
  4. Při poskocích se střídavě dotýká levá ruka pravého kolena a obráceně.
  5. V sedu na židli položí levé chodidlo na podlahu, pak přeloží pravou nohu na levé koleno. Nyní dosáhne levou rukou na pravou nohu a položí pravou ruku do klenby mezi patou a chodidlem. Jazyk leží za horními řezáky. Po dvou minutách můžete pravé a levé končetiny vystřídat.
Zaslat dotaz do poradny