S dětmi je svět barevnější

Věděli jste, že už od narození je naše tělo rozděleno do pěti základních prvků? 

Tajemství čínského pentagramu je známé po tisíce let. Podle něj jsme ovlivňovány pěti základními prvky. Vychází z něj také celostní medicína, která rovněž rozděluje člověka na pět základní prvků, kdy každému náleží základní orgán. Jsou to voda - ledviny, dřevo - játra, oheň - srdce, země - slezina a kov - plíce. 

Orgány versus emoce

K jednotlivým orgánům pak můžeme přiřadit emoce - ledviny - strach, úzkost, játra - agrese, vztek, srdce - radost, štěstí, slezina - sympatie, odpor, plíce – smutek, vůle.
Všechny druhy základních emocí, včetně únavy, jsou pro život velmi potřebné signály. Jejich potlačováním se odpojuje tělo od vědomí, dochází k zesilování emočních fyzických stavů a somatizaci. Problém vzniká, když začnou být v nerovnováze, začne jich být moc nebo málo. Strach nás chrání před nebezpečím, když nás ale začne svazovat, nedokážeme nic vytvořit a může přerůst v nekontrolovatelnou úzkost.

 

Když nebudeme dostatečně agresivní jemněji řečeno asertivní, nedokážeme si zajistit životní potřeby, naopak nadměrný vztek nás nejen fyzicky ničí, ale i vyřadí ze společnosti. Smutek slouží k citovému odpoutání, je vyvolán při neúspěchu, utlumuje naši aktivitu. Tím nám dává prostor přehodnotit naše vztahy, činnosti a změnit okolnosti našeho života. Deprese je neřešený, patologický smutek. 

Čínský pentagram

V jednotlivých orgánech však můžeme mít uloženou celou škálu škodlivých toxinů a chronických infekcí. Toxické zatížení orgánů ovlivňuje naše vnímání situace, podvědomé citové myšlení vyhodnotí neškodnou situaci jako ohrožující a spustí emoční reakci. Je například prokázáno, že zvýšené hladiny olova vyvolávají úzkostné napětí, rtuťové sloučeniny zase vyvolávají podrážděnost a zvyšují agresivitu.

K odstranění toxinů z tělesné úrovně můžeme opět použít základní preparáty pentagramu Joalis UrinoDren (ledviny), LiverDren (játra), CorDren (srdce), VelienDren (slezina), RespiDren (plíce).

Více na www.joalis.cz

Zaslat dotaz do poradny