S dětmi je svět barevnější

Rozvoj průmyslu a zemědělství je provázen znečišťováním půdy i ovzduší.

Hnojiva, rozšíření průmyslu, nadměrné množství aut. I toto všechno má neblahý vliv na naše životní prostředí, dochází ke znečišťování půdy, ohrožení spodních vod, kontaminací pěstovaných zemědělských kultur a zátěží populace cizorodými látkami. Půda je nejvýznamnější ze všech životních prostorů a její mnohostranné, především chemické zatížení se většinou nedoceňuje. 


Tento problém má globální charakter. Škodliviny z půdy, vody a ovzduší se dostávají do potravinového řetězce a zátěž populace cizorodými látkami se zvyšuje. Největším rizikem jsou dusičnany, toxické kovy a pesticidy, jejichž hromadění vytvořilo základ mnoha dlouhodobých zdravotních problémů obyvatel. O to důležitější je osobní ochrana před poškozujícími účinky těžkých kovů. Co pro sebe (a naše děti můžeme udělat)?

Nekouřit a zásobit se antioxidanty

Prioritní by mělo být nekuřáctví a omezení pobytu v zakouřeném prostředí. Pasivní kouření výrazně zatěžuje dětský organismus. Omezujte pobyt dětí na frekventovaných místech ve městech (zvláště u křižovatek, kde auta čekají na zelenou s puštěným motorem). Vyvarujte se pohybu venku během inverzních situací. 

Nebezpečným účinkům těžkých kovů částečně brání vápník, zinek, vláknina a antioxidanty. Přirozenými antioxidanty jsou vitamin C, prokaroteny (vitamin A), vitamin E a selen. Jsou obsaženy v pestré stravě s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce, celozrnných obilnin a výrobků z nich, luštěnin a ořechů. Chronické kumulaci olova v těle předchází dostatek vápníku v potravě. Měli bychom se vyhýbat nadbytku bílé vymílané mouky a rafinovaného cukru, protože tyto potraviny porušují minerální rovnováhu a ztěžují vyloučení toxických kovů. Čím více je neovlivnitelných rizikových faktorů (znečištěné prostředí), tím větší snaha musí být věnována rizikovým faktorům ovlivnitelným.

Intoxikace olovem a jinými těžkými kovy, především rtutí, se léčí prostředky s chelatačními účinky. Léčivo vytváří chemickou vazbu mezi atomem těžkého kovu a vlastní molekulou. Vzniklé cheláty jsou dobře rozpustné ve vodě a vylučují se močí. K dalším prostředkům detoxikace patří vitamin B1 a některé homeopatické prostředky. Kontaminaci těžkými kovy, pesticidy nebo jinými nežádoucími prvky se dnes nevyhneme. Jsou prostě všude, nerespektují žádné hranice.

Zdravý jídelníček

Přinášíme vám „devatero bezpečnějšího stravování“.

  1. Snažte se stravovat rozmanitě a konzumovat čerstvé, celé a nepřepracované potraviny (např. čerstvé syrové ovoce a zeleninu, semena, ořechy, klíčky, med). Pokud se stravujete jednotvárně a jednotlivé vybrané potraviny konzumujete opakovaně, vystavujete se sice malým dávkám škodlivých látek, ale dlouhodobě.

  2. Vyhýbejte se chemickým přísadám v potravinách.

  3. Abyste snížili obsah těžkých kovů, musíte zeleninu důkladně omýt, oškrábat a zbavit vnějších listů. Nezapomeňte odkrajovat části se známým zvýšeným obsahem škodlivin (u mrkve např. vrchol s natí). Loupejte rovněž jablka a mrkev.

  4. Vyhledávejte ekologicky pěstované potraviny.

  5. Vyhněte se konzumaci vnitřností, především ledvin skotu a prasat pro extrémně vysoký obsah těžkých kovů.

  6. Odstraňujte tuk před zpracováním masa a drůbeže – snížíte tak obsah pesticidů. Odstraňujte tuk z bujónů.

  7. Nekupujte příliš často nakládané, uzené a silně opečené výrobky a potraviny v konzervách.

  8. Víc než třetina rtuti v naší stravě pochází z mořských ryb. Vybírejte mladé a netučné kusy. Relativně nižší obsah škodlivin mají ryby z otevřeného moře, a to i přes vzrůstající znečištění oceánů.

  9. Využívejte možnost domácího pěstování zeleniny a sledujte obsah dusíkatých látek i při hnojení přírodními hnojivy. Pokud je váš pozemek v blízkosti frekventované silnice, nechte si zjistit obsah olova v půdě. Totéž byste měli učinit, pokud se na vašem pozemku nacházela dříve skládka. Informujte se, zda předchozí majitelé pozemku používali pesticidy.

Čistá voda

Voda je po kyslíku nejdůležitějším faktorem pro přežití. Zjistěte si kvalitu pitné vody ve svém bydlišti. Je-li nekvalitní, rozhodně se vyplatí dovážet pitnou vodu z kvalitních pramenů v okolí nebo kupovat dobrou, občas i minerální vodu (značky střídat!). Dávejte přednost nápojům s obaly z jiného materiálu než z PVC a dalších plastů. Nekupujte ani nápoje v plechovkách. Vhodným řešením jsou také tzv. filtrační konve na vodu. Můžete také zvážit používání čisticího filtru pro hlavní zdroj vody.

Zaslat dotaz do poradny